Author Archives: ChetanaHegde

Notes for Operating Systems (16MCA24)

Here is the notes for the subject Operating Systems as per the new scheme (2016) of VTU-MCA course (16MCA24). Module1 Module2 Module3 Module4 Question Bank for the entire syllabus (Though interrupts are not in syllabus, two questions – 14 & 15 in … Continue reading

Posted in Notes | 31 Comments

ನನ್ನ walk ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

ಹೌದು, ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ (ಮೂಲತಃ ಸಂಸ್ಕೃತ)ದ ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿದ್ದಲ್ಲ. ನನಗೆ ದೊರಕಿದ walk ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ!! ಅಂದರೆ walking ಅಥವಾ ನಡೆಯಲು ಸಿಕ್ಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಲ್ಲ.. ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಥವಾ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಈ ಕಥನ ನನಗೆ 3-4 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಇದ್ದಾಗಿನಿಂದ … Continue reading

Posted in ಭಾವಲೋಕ...!!! | 13 Comments

Data Structures Using C Lab Manual (16MCA16)

Lab programs for the the subject Data Structures using C Laboratory  have been developed. These programs are according to the 1st Semester MCA (Subject code : 16MCA16) of Visvesvaraya Technological University (VTU) as per 2016 scheme (CBCS).  Click here to download. … Continue reading

Posted in Lab Manuals | Leave a comment

ಕಾವೇರಿ = ಕನ್ನಡ/ಕನ್ನಡಿಗ?

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನನ್ನು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಕಾಡಿದೆ. ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹಾಡುಗಳು. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಹಾಡು ಇದ್ದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಪಕ್ಕಾ. ಯಾಕೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಎಂಬುದು ದೇವರಾಣೆಗೂ ಅರ್ಥವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

Posted in ಭಾವಲೋಕ...!!! | 8 Comments

Notes for Data Structures using C (16MCA11) – New Scheme

Here is the notes for the subject Data Structures using C (Subject Code: 16MCA11) for First Semester MCA Course as per New Scheme (2016) of VTU.  

Posted in Notes | 30 Comments

Notes for System Simulation and Modeling (13MCA52)

The notes for the subject System Simulation and Modeling as per the VTU syllabus is available here. SSM_Unit1 SSM_Unit2 (First half Along with Poisson Table) SSM Unit2 (Second half along with Normal Distribution Table) Exercise Problems  (On Unit 2) SSM_Unit3 … Continue reading

Posted in Notes | 47 Comments

Breadth First Search (BFS) Traversal

Here is the video for BFS traversal.

Posted in Video Lectures | 6 Comments

Depth First Search (DFS) Traversal

I have been observing students to face difficulty in traversing a graph using DFS and BFS methods. Hence, I have created a video tutorial on graph traversal methods. Here is the video.

Posted in Video Lectures | 2 Comments

ADA Lab Manual

Lab programs for the the subject Algorithms Laboratory have been developed. These programs are according to the 4th Semester MCA (Subject code : 13MCA46) of Visvesvaraya Technological University (VTU).  Click here to download.  

Posted in Lab Manuals | 4 Comments

ಬಂಟ

ಕಪ್ಪಗಿದ್ದರೆ ಕರಿಯ, ಬೆಳ್ಳಗಿದ್ದರೆ ಬೆಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ stylish ಆಗಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಟೀಪೂ, ಟಾಮಿ… ನಾಯಿಗೆ ಇಡಬಹುದಾದ ಹೆಸರು ಇಷ್ಟೇ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದ ಶಿರಸಿಯಂಥ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನವ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಉಳ್ಳ ಹೆಸರಿನವನು ನಮ್ಮ ಬಂಟ. ಸಂಸ್ಕೃತದ ‘ಭಟ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ತದ್ಭವ ರೂಪ ಬಂಟ. ಅಂದರೆ ಸೇವಕ. ನಾಯಿ ಎಂದರೆ ನಾಯಿ ಮಾತ್ರ..

Posted in ಭಾವಲೋಕ...!!! | 8 Comments